صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 تامين سرمايه بانک ملت 5100
2 کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) 4900