صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۰.۰۳۷ (۰.۹۸۴)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۰.۹۱۸ %۵.۵۸۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۲.۱۸۶ %۱۴.۹۵۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۵.۴۶۲ %۵۴.۷۹۵
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۱۰.۵۱۹ %۷۷.۴۰۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۲۰.۴۴۱ %۲۰۱.۲۷۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۱۵۰.۱۲۲ %۱۷۶۲.۷۳۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۸۳۸ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۴۶)% (۹۹.۴۸)%