صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۴ (۰.۹۸) ۱۴.۲۶ (۹۷.۲۹)
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۱۳ ۰.۸۶ ۵۷.۹۱ ۲,۱۷۲.۴۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۲۲ ۲.۳۳ ۱۲۴.۷۸ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۳۷ ۰.۶۳ ۲۸۷.۱۶ ۹۰۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۲ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۸ ۰.۰۱
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ ۲.۶۷ ۲۷.۴۲ ۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۷ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۶۴) ۲۱.۷۴ (۹۹.۷۶)
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۲۱.۹۳ ۳۱۷.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۰۷ ۱.۵۶ ۲۸.۷۸ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۲ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۲۹ ۲۱.۹۴ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۳ ۲۱.۹۵ ۱۹۸.۶۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۰۵ ۲.۴۹ ۲۱.۹۶ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۱.۹۸ ۴۶۷.۵۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۰۷ (۰.۲۲) ۲۸.۰۷ (۵۵.۸)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۶۴ ۰