صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع مورخ 1399/05/20
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع مورخ 1399/05/20 در خصوص اصلاح حدنصاب دارایی ها صندوق
متن خبر

تصمیمات مجمع مورخ 1399/05/20 در خصوص اصلاح حدنصاب دارایی ها صندوق

پیوست
مشاهده پیوست