صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/28
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/28 مبنی بر افزایش سقف به 70 میلیون واحد
متن خبر

صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/28  درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق به 70 میلیون واحد

پیوست
مشاهده پیوست