صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
هزینه‌های صندوق

 

 فهرستي از هزينه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوی به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بينی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزينه ها نظير هزينه های تاسيس و هزينه های تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارایی های صندوق پرداخت مي شوند. برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين می شود .به طور کلی هزينه های صندوق سرمايه‌گذاری اوج ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند:

هزينه هايی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت می باشند:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل نیم درصد وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه یک درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه 0.2 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و سالانه 1.3 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی به علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

کارمزد متولی

سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل 300 و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه یک در صد هزار از متوسط روزانه ارزش داراییهای صندوق *

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت دویست (200) میلیون ریال

حق پذیرش ‌و ‌عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

سالانه مبلغ 250.000.000 ریال هزینه ثابت

سالانه 5.000 ریال به ازای هر سرمایه ­گذار دارای واحد سرمایه­ گذاری

مبلغ 800 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار

سالانه 0.00005 از متوسط ارزش خالص دارایی­ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال

سالانه 0.00003 از متوسط ارزش خالص دارایی­ها از 30 هزار میلیارد ریال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال

سالانه 0.000001 از متوسط ارزش خالص دارایی­ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف 5.000 میلیون ریال

*از محل گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی کارمزدی قابل احتساب نمیباشد.

  هزينه هایی که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود:

1-      کارمزد ثابت صدور و ابطال واحدهای سرمایه­­ گذاری از جدول هزینه ­های بند 10-4 امیدنامه که باید توسط سرمایه­ گذار پرداخت شود، حذف گردید.